Schalkwijk

Het Eiland van Schalkwijk, met de dorpen Schalkwijk en Tull en ’t Waal is een mooi open en groen gebied. Het eiland dankt zijn naam aan het feit dat het omringd is met water: het Amsterdam Rijnkanaal, de Lek en het Lekkanaal. Het Eiland van Schalkwijk heeft waardevolle natuurgebieden en de landbouw is hier sterk vertegenwoordigd. Op dit eiland is de cultuurhistorie rijkelijk aanwezig. Denk aan de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.