Disclaimer

VVV Kromme Rijnstreek (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30189465), verleent u hierbij toegang tot vvvkrommerijnstreek.nl, hierna te noemen: “de Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door VVV Kromme Rijnstreek en derden zijn aangeleverd.

VVV Kromme Rijnstreek behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar  websites die door derden worden onderhouden, waarover VVV Kromme Rijnstreek geen zeggenschap heeft. VVV Kromme Rijnstreek geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat VVV Kromme Rijnstreek de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij VVV Kromme Rijnstreek en haar licentiegevers