Golfclub Kromme Rijn

Golfclub Kromme Rijn is opgericht in 1985 en heeft nu ruim 570 leden. Het toelatingsbeleid is er op gericht steeds voldoende faciliteiten beschikbaar te hebben, zodat de leden de golfsport regelmatig kunnen beoefenen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw naar leeftijd, geslacht en handicap, waarbij de jeugd speciale aandacht krijgt.