NH Kerk Tull en 't Waal

Over het kerkgebouw van de Hervormde gemeente te Tull en ’t Waal en Honswijk ( op het eiland van Schalkwijk) is niet zoveel bekend. Vermoedelijk werd het in de eerste helft van de veertiende eeuw gesticht als dochterkerk van Tull. De oudste vermelding van een parochie ’t Waal dateert uit 1348. Uit de eerste eeuwen zijn over de kerk zelf geen gegevens overgeleverd. Pas in de zeventiende eeuw duikt het weer in de bronnen op. In 1580 ging de kerk conform het decreet van de Utrechtse Staten in handen van de hervormden over. De visitatiecommissie die ’t Waal in 1593 bezocht, stelde vast dat de kerk in een slechte staat van onderhoud verkeerde en dringend gerepareerd moest worden.

 

Ook in de jaren 1778-1779 werd de kerk ingrijpend verbouwd. Het schip van de kerk werd grotendeels vernieuwd en onder een nieuwe kap gebracht. Ook het oude koor werd gesloopt. In 1927 werd het restant van het oude koor gesloopt. Hiervoor in de plaats kwam de huidige, driezijdige gesloten consistorie, waarvan de kap op gelijke hoogte met die van het schip werd gebracht.

 

Het interieur van de kerk is vrij sober. De muren zijn witgepleisterd, evenals het spitstongewelf, dat door eiken gordelbogen boven zware trekbalken in gelijke traveeën wordt onderverdeeld. De uit 1842 daterende houten kerkbanken staan aan weerszijden van het middenpad opgesteld. Tegen de oostmuur staat de eiken preekstoel uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Sinds 1982 staat het kerkgebouw op de lijst voor de Monumentenzorg.

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst, in het pittoreske kerkje aan de Waalseweg 71 in Tull en ’t Waal.

Generaties lang komen hier mensen bij elkaar rondom de Bijbel.

Het is een kleine gemeente, gemiddeld 50 mensen bezoeken de diensten.