Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Open Monumentendag: Fort bij Vechten

Contact

Adres:
Fort bij Vechten
Fort bij Vechten
Achterdijk 12
3981 HB Bunnik
Plan je route

Vestingwerk Fort bij Vechten heeft een strategische ligging op het snijpunt van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Het is gebouwd tussen 1867 en 1870. De grote bomvrije kazerne werd in 1880 toegevoegd. Er werd meerdere malen gemobiliseerd maar bij oorlogs- handelingen is dit fort nooit betrokken geweest. De laatste militaire functie van het fort was bandenopslag van Defensie. Het fort is in 1996 door Defensie overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het fort is gedeelte- lijk gerestaureerd door over een strook van 80 meter breed de wallen en profielen uit 1880 te herstellen. Sinds oktober 2015 is hier het Waterlinie- museum gevestigd.

Op zaterdag 14 september van 11.00 tot 16.00 uur is het Reduit, het oudste gebouw van het fort, gratis open voor publiek. Er zullen gastheren en -vrouwen aanwezig zijn om uitleg te geven.