Klompenpad Overlangbroeksepad


Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden. Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Het Overlangbroeksepad passeert diverse soorten landschappen.

De wandeling start in Wijk bij Duurstede op de parkeerplaats Haven en komt uit in Leersum. Of u start in Leersum op de parkeerplaats Staatsbosbeheer, Utrechtse Baan en wandelt naar Wijk bij Duurstede. De afstand bedraagt ongeveer 11 kilometer. Net voorbij de kerk in Overlangbroek ziet u huis Zuilenburg, dit is het restant van het gelijknamige kasteel. Een bescheiden gerestaureerde edelmanswoning. Het huis komt in de archieven pas in 1270 voor met als eigenaar Gijsbrecht van Zuylen. Mogelijk is hij de stichter van het kasteel. Het was een van de weinige kasteeltjes die niet afhankelijk was van een leenheer.

Wilt u deze route gaan wandelen? Kijk dan voor uitgebreide informatie op de Klompenpaden website.

Neem de route mee op pad
Aan de bewegwijzering van de klompenpaden in het landschap wordt veel aandacht besteed. Maandelijks worden alle routes gecontroleerd door vrijwilligers. Desalniettemin is het verstandig om naast de markering in het landschap ook de route mee te nemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
- Print de gratis routekaart van het Klompenpad naar keuze (de routekaarten zijn per pad te vinden op de Klompenpaden website )
- Koop de folder van het pad (€2,- voor verkooppunten zie het betreffende pad op de Klompenpaden website)
- Download de gratis app op App Store en Google Play

Met deze laatste 2 opties krijgt u ook aanvullende informatie over de route en de streek waar u door heen loopt.

Let op: het is niet mogelijk de hond mee te nemen met het wandelen van een Klompenpad. De paden gaan over particulier terrein waar wild een rustplaats heeft of het vee van de boer loopt. Honden kunnen de dieren verstoren en zijn daarom niet toegestaan.

Over Klompenpaden
Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden, langs boerenerven en over landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Klik op de onderstaande afbeelding voor meer foto's van het Klompenpad.
Dit ga je zien

Startpunt: Utrechtse
3956 Utrecht
Eindpunt: Utrechtse
3956 Utrecht